Wise

SHOQ-E-ILAM"

HAZRAT MULANA MUHAMMAD YAQOB RAHIMAHULALLAH kA IRSHAD HE

k "parhne ka jis qadar shoq ho us se kam parhna chahiye,shoq ko baqi chor de ta k shoq baqi rahe"

"SUBHANALLAH"